ortodoksyjno-religijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niami politycznymi I. są: wielkoburżuazyjna partia „Ogólni Syjoniści“, Zjednoczony Front Religijny, lewicowa Ahdut Haawoda, lewicowo-socjalistyczna Mapam, dwie partie ortodoksyjno-religijne Mizrachi i Agudat Israel oraz Komunistyczna Partia Izraela. KPI ma obecnie w parlamencie 6 mandatów. Poważną siłą polityczną kraju są prawicowe związki zawodowe „Histadrut“, dysponujące znacznym majątkiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.