ortoepia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na przykład dzisiejsza ortografia rosyjska bardziej odpowiada jednolitej ortoepii, powszechnej, wysoce kulturalnej i wyrobionej, ale nie w oderwaniu od pisma w jego formie poprzedniej. A wprowadzenie takiego jakoby „ludowego“ sposobu wymowy, jak żyz (żizń), szto (obok czewo, czemu, i in.) pietaczok albo pitaczok i in., wątpię, czy będzie służyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.