ortoforia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu wykonywać skrajne ruchy oczu w płaszczyźnie łuku perymetru. Za pomocą odbicia przesuwanego przez nas punktu świetlnego w środku rogówki odmierzamy kąt maksymalnego odchylenia gałki w danej płaszczyźnie, a następnie w innych płaszczyznach zmieniając ustawienie łuku perymetru jak przy badaniu pola widzenia i obserwując odbicie punktu świetlnego. Przy ortoforii i zezie jawnym suma ruchów obu gałek jest jednakowa. Przy porażeniach mięśni jednego oka suma ruchów tego oka 16* 243...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Altenberger, Stanisław 1965. Podręcznik okulistyki dla studentów akademii medycznych, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.