ortoklazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 272. Zmienność kątów wygaszania na ścianie (010) skaleni alkalicznych w seriach sanidyn — analbit (linia dolna) i ortoklaz — albit niskotemperaturowy (linia górna) [5] 1 — skaleń syntetyczny, 2 — kryptopertyt ortoklazowy, 3 — kryptopertyt sanidynowo-anortoklazowy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.