ortopsychiatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z.o. w czasie i miejscu spotykamy zwłaszcza w chorobach organicznych mózgu, mogą one prowadzić do zaburzeń orientacji w sytuacji. Z.o. w sytuacji mogą też być skutkiem zaburzeń równowagi afektywnej. (L.K.) ortopsychiatria, kierunek w psychiatrii postulujący interdyscyplinarne podejście do ogółu problemów dotyczących zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych w szczególności w ^praktyce -* higieny psychicznej i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Ortopsychiatryczne podejście zakłada szerokie wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.