ortoptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ORTOPTYKA [gr.], dział okulistyki zajmujący się rewalidacją (-* rehabilitacją) widzenia obuocznego w —> zezie towarzyszącym; w zakres o. wchodzą: l)-> pleoptyka (supl.), 2) ćwiczenia ortoptyczne, zmierzające do wytwarzania się prawidłowej percepcji obuocznej wrażeń wzrokowych oraz fuzji obrazów obuocznych, 330 OSKARŻONY...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.