ortowodorotlenek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dorotlenku potasowca (np. NaOH); w niskiej temperaturze, w środowisku słabo kwaśnym wytrąca się ALÓ3• hH20 w postaci żelu (—> alumożel), łatwo rozpuszczającego się zarówno w kwasach, jak i w zasadach, przy czym powstają sole glinowe lub gliniany; żel po pewnym czasie przechodzi w postać krystaliczną hydrargilitu, w tzw. ortowodorotlenek glinowy Al(OH)3, będący właściwym w.g.; Al(OH)3 w wyższych temperaturach, tracąc wodę, przechodzi początkowo w odpowiednik bemitu — hydroksotlenek glinowy AIO(OH), zw. również metawodorotlenkiem glinowym:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.