orzeszkowiana

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzbogacenie korespondencji o tyle nowych listów i możność druku całości na podstawie rękopisów zawdzięczamy profesorowi Julianowi Krzyżanowskiemu, który zechciał oddać do dyspozycji naszego wydania wszystkie orzeszkowiana ze swych bogatych zbiorów rękopiśmiennych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.