osadniczo-rolniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3389.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzyniec (1997) wydzielono trzy strefy, które różnicują wytyczne polityki przestrzennej. I tak wyróżniono strefy: parkową miejską i osadniczo-rolniczą. Obrocz i Guciów, jako półenklawy osadnictwa wiejskiego znalazły się w strefie osadniczo-rolniczej. Za główne kierunki i zasady gospodarowania w tej strefie przyjęto m.in.: • porządkowanie i uzupełnianie istniejącej zabudowy; • prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami przyrodniczymi [...]; • ochronę istniejących kompleksów leśnych; • ochronę ciągu ekologicznego w dolinie rzeki Wieprz, itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.