osednić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) osadnić zob. osednić osadzać 30 osadzić 25, 30 osamić 16, 119 osamieć 16, 120 osamotnić 119 osamotnieć 14, 122 osączyć 63 osądzić 52 oschnąć 61, 62, 63, 64. 65, 148 osednić, osadnić 100 osesek 82 osędzieć zob. oszadzieć osępić 109, 112 osępieć 114 osiać 30, 68 osiadać 59 osiąc 129 osiągnąć, osięgnąć 129 osiąknąć 62 osiąść, osięść 24, 59, 147 osiąienie 129 osidlić 99, 150, 152 osiidłać 104 osiec 38, 72 osiecić 97, 101 osiedzenie 80 osiedzieć (się) 80 osiekać 66 osiepać 68 osierocić 95, 111, 112 osierocieć 112, 113, 114 osiewać 68 osięgnąć zob. osiągnąć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.