osiłek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bunalskieh a za nim kilkunastu gemejnów. Kryminał krzyczano ze wszech stron... przyparty do ściany szarpał się mężczyzna trzydziestoletni zaledwie, „silny i determinatwus.” Krew ciekła z ręki pana Dłuskiego deputata lidzkiego i kawałek krzyża, odrąbany leżał na stole... Szwej ko wski, sławny osiłek, wyrwał wreszcie szablę z rąk broniącego się wściekle, a „kiedy go już tak wzięli obławą i prowadzili, to jest nieśli gwałtem, to jak się razem uparł we drzwiach rękami, aż uszaki wzruszał a ze złości pienił się i ryczał, od czci i wiary wexując cały trybunał, a szafując djabłami, że aż uszy więdły...”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.