osiokm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za przewóz próżnego wagonu ochronnego lub wagonu z ramą kontrolną zalicza się — niezależnie od przewoźnego za samą przesyłkę — dodatkowe przewoźne obliczone według stawki jednostkowej, wynoszącej 0,15 FrS za 1 osiokm taryfowy takiego wagonu. W razie załadowania towaru do wagonu ochronnego pobiera się jedynie przewoźne za ten towar, obliczone według zasad ogólnych, nie mniej jednak niż przewoźne dodatkowe za próżny wagon ochronny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mika, Zbigniew 1970. Taryfy kolejowe. Cz. 2. Taryfy ekspresowe i towarowe, wyd. 5 uaktualn., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.