osko-umbryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) OSKO-UMBRYJSKIE DIALEKTY, należą do italskiej gałęzi języków indoeur. (-»-italskie jęz.); rozpadały się na dialekty: sabelski, sabiński, wolski, oski, umbryjski i in.; w pierwszych wiekach n. e. wyparte przez łacinę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.