oskolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1635 strażnicy z Oskoła, „Iwaszka Korotki z towarzyszami”, wystosowali do cara taką suplikę: „Był w zamku oskolskim mistrz katowski Michałko Skopiniec, a wybrany był z wolnych ludzi grodu oskolskiego i umarł ten mistrz... Twoi, Najjaśniejszy Panie, wojewodowie gwałtem nas przymuszają ludzi winnych knutem bić i na męki brać, a my przedtem ani knutem nie bili, ani na męki nie brali, tylko służyliśmy w twojej pańskiej służbie w grodzie przy bramie, a teraz nam od tego gwałtu przyjdzie rozejść się każdy w swoją stronę.” 83 Car po...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.