osmofilny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Każde mitochondrium ma błonę złożoną z 2 warstw osmofilnych, przedzielonych warstwą osmofobną. Od błony biegną do wnętrza organelli poprzeczne przegródki, czyli grzebienie (cristae). Wolna przestrzeń jest wypełniona bezpostaciową, czasem drobnoziarnistą substancją, zwaną macierzą mitochondrialną. W obrębie macierzy znajdują się drobne ciała osmofilne o niewiadomym znaczeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kruś, Stefan 1973. Patomorfologia wątroby, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.