osmokondycjonowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i alkohole bez udziału azotanów egzogennych. Odporność korzeni marchwi na porażenie przez nicienia Meloidogyne hapla (mątwik północny) wiąże się z akumulacją kwasu chlorogenowego oraz innych polifenoli w miejscu inwazji larw nicienia; wzrost wyrośli zależy od lokalnego zwiększenia zawartości endogennej auksyny wskutek zahamowania jej rozpadu przez akumulację polifenoli oraz inhibitorów IAA-oksydazy, i z silnymi zmianami aktywności PAL (amoniakoliazy fenyloalaniny). Opracowanie metod podnoszenia oporności nasion roślin motylkowych na stres chłodnowodny, zwłaszcza przez osmokondycjonowanie i techniką przedsiewnej ekspozycji nasion w atmosferze nasyconej parą wodną (ekspozycja HRH). Scharakteryzowanie fosfohydrolaz indukowanych przez stresy środowiskowe i chemiczne. Określenie mechanizmu działania fosfoniowych analogów fenyloalaniny jako inhibitorów PAL...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.