osmoreceptor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na wzajemne położenie źródła bodźca i samego r. rozróżnia się kilka rodzajów r. Interoceptory odbierają informacje z narządów wewn.¡należą tu chemoreceptory, reagujące na określone substancje chem., a położone w ścianach naczyń krwionośnych i przewodu pokarmowego; osmoreceptory, czułe na zmiany ciśnienia—►osmotycznego płynów ustrojowych; termoreceptory — na zmiany temperatury; baroreceptory, wrażliwe na zmiany ciśnienia, np. ciśnienia krwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.