osoba-moc

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) układu kanonu Biblii. Jego pisma też zamykają jego ziemskie życie - „pozostał, aż” spisał to, co Słowo i Duch mówią do Kościoła dla przygotowania nowej ziemi i nowego nieba. Św. Paweł dopowiedziałby, że Bóg „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy" (Ef 3, 20). Tą Osobą-Mocą jest dar Ducha Świętego dany wierzącym. Wierzących Słowu Wcielonemu poprowadzi On ku przyszłości. Pod koniec IV w. Dydym Aleksandryjczyk pisze, że wszelki postęp w dochodzeniu do pravvdy zawdzięczamy „temu boskiemu i wspaniałemu Duchowi, twórcy, przewodnikowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.