osoba-natura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stemie teologii moralnej św. Tomasza miała ona charakter teleologiczny i „naturalistyczny”. Aretologia ta wyrosła z Arystotelesowskiej koncepcji osoby-natury. Człowiek był traktowany po trosze na wzór organizmu biologicznego, w którym wszystko tłumaczy się i nabiera sensu pod kątem widzenia „dojrzewania”, osiągania swego celu. Dzisiaj ta „naturalistyczna” koncepcja człowieka nie bardzo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.