osobo-nocleg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hotele komunalne Na rozbudowę hoteli komunalnych wydatkowano w 1960 roku 28 min zł, a na remonty kapitalne — 24,3 min zł. W końcu roku istniało 367 komunalnych obiektów hotelowych liczących łącznie 21,3 tys. łóżek stałych (stanowią one około 85% ogółu łóżek hotelowych w kraju). Ilość udzielonych osobo-noclegów wyniosła w ciągu roku 5 710 tys., przy wykorzystaniu zdolności usługowej w granicach 78%. W takich miastach, jak Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice i Poznań wykorzystanie osiąga 90 do 95%. Dowodzi to ostrego braku bazy noclegowej w całym kraju, a zwłaszcza w wymienionych miastach. Fot. M. Szyperko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.