osobowo-duchowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owo żywe zaangażowanie się wymaga kontaktu ducha, kontaktu osobowego, który według nauki Kościoła ma swój łańcuch sięgający aż do osoby Boskiej: do Logosu — tak historycznego Chrystusa, poprzez żywą tradycję Kościoła, jak i łańcuch wewnętrzny również wiążący od wewnątrz (łaska) osobę wierzącą z Logosem, jako tym, który udziela łaski. Owo uwarunkowanie żywego aktu wiary poprzez kontakt osobowo-duchowy jest nie czym innym jak wyrazem tego, że dziedzina swoiście poznawcza wiary należy do religijnej strony życia ludzkiego, a nie tylko do poznania teoretycznego, naukowego, nie wymagającego ze swej natury pośrednictwa słowa osoby drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.