osobowo-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor, wybitny badacz i znawca dziejów parlamentaryzmu tak europejskiego, jak i włoskiego, wśród swych rozlicznych zainteresowań badawczych, wiele miejsca poświęcił studiom nad historią ustroju oraz prawa południa średniowiecznej Italii, w szczególności zaś Sycylii. Omawiany tom zawiera fotomechaniczne przedruki dwudziestu rozpraw powstałych w latach 1945 - 1970, poprzedzone wstępem charakteryzującym dorobek autora i uzupełnione indeksem osobowo-geograficznym dla całego tomu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZapHist - Zapiski Historyczne (Toruń)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.