ossyfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cyty grają również wybitną rolę. W histolizie poczwarek, u liszek tkanki przeznaczone do zniknięcia otoczone są cieczą zawierającą komórki ameboidalne, które wżerają się w tkanki i rozszczepiają je na fragmenty. To samo zaobserwował Mieczników u holoturii i u rozgwiazd. U wyższych zwierząt stwierdza się wchłanianie chrząstki przed ossyfikacją, fagocyty grają również rolę przy wchłanianiu tkanki macicznej po porodzie. To samo spostrzegamy przy wytwarzaniu się krwi: jądra normoblastów zostają sfagocytowane. W chorobach nerwowych, związanych ze zniszczeniem tkanki mózgowej, występują niejednokrotnie zjawiska fagocytozy w stosunku do zniszczonych komórek nerwowych. Przy zapaleniu substancji szarej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.