ostępować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kalendarz stoi pod znakiem systemu dziesiętnego: Dziesięć ważniejszych bibliotek w Polsce (należałoby łamiąc system dodać jedenastą — Bibliotekę Uniwersytecką w Wasza wie co do wielkości! zbiorów równą Narodowej i pełniącą rolę publicznej, uniwersalno -naukowej biblioteki Stolicy), Dziesięciu na jwybitniej szych bibliotekarzy i.. 20 autorów i redaktorów KALENDARZA. Biorąc pod uwagę objętość i ciężar gatunkowy KALENDARZA lepiej by było w tym ostatnim wypadku nie ostępować od przyjętej dziesiątki!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.