ostatecznościowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Tygodnia”. W takim ujęciu wartość byłaby jakością realnego stosunku zachodzącego (aktualnie lub przynajmniej potencjalnie) pomiędzy osobą a jakimś bytem. Jakość ta z kolei polegałaby na tym, że dany byt odpowiada osobie jako osobie, albo tylko doraźnie (wartość względna), albo również „ostatecznościowo” (wartość bezwzględna). W tym momencie właśnie dokonuje się personalizacja, upodmiotowienie pojęcia wartości. O jej istnieniu i strukturze decyduje bowiem człowiek, osoba, ale nie w tym znowu znaczeniu, jakoby coś stawało się wartością dopiero dlatego, że jest cenne w aktualnym przekonaniu czy przeżyciu danego podmiotu (na tym polegałby subiektywizm, od którego Autor zdecydowanie się odcina), lecz przede wszystkim ze względu na sam fakt, czym a raczej kim człowiek jest. Ten porządek natury, który dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.