ostemplowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) innych. Fortel był wcale nie skomplikowany, a pożałowania godny. Zajmując stanowisko urzędnika ekspedycyi druków, Jan Wernicki posiadał w swem ręku przez pewien czas potrzebną mu do ostemplowania niektórych papierów, pieczęć Rz. Nar., która była widomym symbolem władzy: kto ją posiadał, dzierżył władzę najwyższą w swej dłoni. Tajemnica, którą Rząd Nar. był...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.