osteoskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uszeregowanych wg ich barw. W a. wyróżnia się; somatoskopię (opis ciała ludzkiego), obejmującą kefaloskopię (opis cech głowy) i korposkopię (opis reszty ciała), oraz osteoskopię (opis szkieletu), którą dzieli się na kranioskopię (opis czaszki) i meroskopię (opis innych części kośćca). Metody a. mają na celu zapewnienie największej możliwie ścisłości obserwacjom w zakresie cech jakościowych, trudnych lub niemożliwych do uchwycenia za pomocą przyrządów pomiarowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.