ostinatowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pod względem harmonii od epoki romantycznej. Jeden z czołowych kompozytorów współczesnej muzyki francuskiej, Darius Milhaud, zamieścił na początku swojego cyklu Pieśni ¿ydoivskich (Poemes Juifs, 1916) pieśń piastunki (Chant de nourrice), kołysankę nad kolebką dziecka, opartą na zupełnie podobnej do Chopinowskiej koncepcji rytmiczno-harmonicznej w ostinatowej formie. Niestety, pomimo daleko posuniętej swobody w traktowaniu harmonii dysonansowej nie starczyło Milhaudowi odwagi do utrzymania się na tej linii dłużej nad kilkanaście taktów, po których musiał przejść na szerszą platformę rytmiczno-harmonicznych środków. W pró...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.