ostropalony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cegłą budowlaną klasy 150, nadającą się do celów budowlanych na powierzchni, ulega szybkiej korozji. Cegła kruszy się, rozlatuje i jest wypłukiwana przez wodę, pozostają zaś nie naruszone spoiny wypełnione zaprawą. Dopiero cegła tej samej klasy, lecz uodporniona na wietrzenie przez wypalanie w wyższej temperaturze, gdzie dochodzi do zeszklenia się krzemianów w materiale, czyli tzw. cegła ostropalona, nadaje się do obudowy szybów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostrz, Jan 1972. Górnictwo. T. VI. Wykonywanie wyrobisk. Cz. 3. Pogłębianie szybów i roboty szybowe, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.