ostrzeliwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3239.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) „Warszawskij Dniewnik“ z 18 lutego 1915 r. donosi: „Jego Cesarska Wysokość Wódz Naczelny, biorąc pod uwagę stosunek lojalny do naszej armji ludności polskiej w ogólnej jej masie i życzliwość obywateli kieleckich do wojsk rosyjskich w ostatnim czasie w szczególności, uznał za możliwe, jako wyraz szczególnej łaski, zadosyćuczynić staraniu Warszawskiego Generał-Gubernatora co do zwrotu 105,000 rb., pobranych z miasta Kielc w końcu lipca (st. st.) 1914 r. z powodu ostrzeliwania wojsk naszych“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.