ostrzeliwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Warszawskij Dniewnik“ z 18 lutego 1915 r. donosi: „Jego Cesarska Wysokość Wódz Naczelny, biorąc pod uwagę stosunek lojalny do naszej armji ludności polskiej w ogólnej jej masie i życzliwość obywateli kieleckich do wojsk rosyjskich w ostatnim czasie w szczególności, uznał za możliwe, jako wyraz szczególnej łaski, zadosyćuczynić staraniu Warszawskiego Generał-Gubernatora co do zwrotu 105,000 rb., pobranych z miasta Kielc w końcu lipca (st. st.) 1914 r. z powodu ostrzeliwania wojsk naszych“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chwalewik, Edward, Waroczewska, Stanisława (wyd.) 1915. Księga tęczowa Polaków. Zbiór dokumentów niedyplomatycznych od 8 sierpnia 1914 do 4 kwiet­nia 1915 r., Warszawa : [s.n.]
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.