ostrzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy nożach do toczenia przyjmuje się zwykle okresy trwałości ostrza równe 60, 240 lub 480 minut i dla tych okresów określa odpowiednią szybkość skrawania u«o, t>>40 lub v4io- Znaczy to, że np. przy danej szybkości skrawania o,» czas skrawania narzędziem pomiędzy kolejnymi ostrzeniami powinien wynosić 60 minut...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.