oszlachcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I pierwszą strofę zaczął z Grekiem od przemowy do łabędzi: „Łabęcie, które wychował Threicki — Strymon“, by w dalszym ciągu opowiadać o tradycyjnym śpiewie łabędzi przy skonie, przeciwstawić go zachowaniu się innych zwierząt i wspomnieć o łabędzim śpiewie poety, który „gdy już omdlewał — nawdzięczniej śpiewał“ i tuż przed śmiercią „niepospolitym oszlachcił napisem — śmierć swoją sławną“. W dalszym ciągu (19 — 35) opowiada Grek 0 doryckim Orfeuszu, który nie śpiewa już pieśni pasterskiej pod rozłożystym dębem; śpiewa teraz pieśń zapomnienia u Plutona, a krowy i woły nie chcą się paść, z żalu za pasterzem. Płaczą...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sinko, Tadeusz 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.