otępianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wystąpienia antyklerykalne, piętnowanie fanatyzmu religijnego, jezuityzmu, feudalnej szlachetczyzny, wyzysku obszarniczego przesądów społecznych, kosmopolityzmu, lojalizmu wobec zaborcy itp.; jednocześnie ujmowała się gorąco za biedotą wiejską, pozbawioną podstawowych środków do życia, występowała przeciw otępianiu chłopstwa dogmatycznymi rygorami i praktykami religijnymi, które nakazywały bez szemrania znosić ciężką dolę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan 1964. „Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.