otoczeniowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) piaszczysto-kamienisty grunt pustyni. Richard Long: artysta, wędrowiec - wędrujący rzeźbiarz, podróżnik, albo dla innych: pielgrzym, szaman, czarownik, przewodnik inicjacji, choć to zbyt wyszukana charakterystyka wizerunku artysty, którego działania są proste i zawierają w sobie minimalną porcję podstawowych emocji oraz doświadczeń w zbliżeniach z, jakby to powiedział Heidegger, „otoczeniowością”. Doświadczenia te dają się jedynie porównać do jakichś pierwotnych zachowań człowieka archaicznego, uczącego się dopiero „światowości świata”: jej struktury, głosów, zapachów, obrazów, i szukającego swojego miejsca w przerastającej go przestrzeni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.