otoskopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wykazywali wzmożone ciśnienie krwi. Celem skontrolowania swego spostrzeżenia autor w porozumieniu z innymi otiatrami i internistami miał możność dokładnego przebadania większej ilości chorych, znajdując całkowite potwierdzenie dla swego przypuszczenia o łączności nadciśnienia ze zmianami w obrazie otoskopowym rękojeści młoteczka. Autor opisuje 15 przypadków spośród wymienionych chorych. Część chorych nie wiedziała o istnieniu nadciśnienia i dopiero badanie ciśnienia krwi, zalecone wskutek wykrycia zmian otoskopowych, stwierdzało ten stan. U 2 chorych dokonano upustu krwi, co po kilku godzinach spowodowało zniknięcie tętnicy rękojeści młotka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.