otrąbiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Febus wstaje!» Kochowski. — W Krakowie dawniej na wieży P. Marii przez kilka niedziel przed Bożym Narodzeniem, zacząwszy wnet po północy aż do świtu na dętych instrumentach grano, aż do samego dnia Bożego Narodzenia, i to tam także zwano hajnał. Hajnał krakowski składa się z trzech pieśni na cześć Matki Boskiej, odgrywany na trzech trąbach ze szczytu Mariackiej wieży w Krakowie. Te same pieśni bywały na pobudce otrąbiane w chorągwiach polskich od wieków. Zdaje się, że gdy pieśń «Boga Rodzico» zaprzestało śpiewać rycerstwo, zastąpiły jej miejsce nowsze pieśni na cześć Najśw. Panny, hajnałami zwane (obj. poety do I wyd., 1855)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pol, Wincenty 1949. Pieśni Janusza i poezje wybrane, Kraków : M. Kot
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.