otresować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oznaczał wyższe kwalifikacje niż kwalifikacje „kanoniera”. W polskim korpusie artylerii Alojzego Briihla bombardier — wedle regulaminu — musiał umieć nabić nie tylko armatę, ale i moździerz, znać się na bombach i granatach, powinien „regulamin kalibru, czyli masztab i kwadrant sam wydzielić, według którego i rysunek tak armaty jako i moździerza, komorę jego i osadę z narzędziem wszelkim proporcjonalnie w powinnej mierze otresować”7 — bo przecież w epoce, która nie znała maszynowej produkcji seryjnej, nie było dwóch dział identycznych. Cóż się dziwić, że architekt, inżynier i uczony francuski, Blondel Wielki, który pierwszy spopularyzował dorobek balistyczny Galileusza i Torricellego, autor Sztuki rzucania bomb, w korpusie francuskiej artylerii uchodził nieledwie za świętego!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bratkowski, Stefan 1979. Z czym do nieśmiertelności, wyd. drugie poszerz., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.