otrok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) eorporum humanorum dispositionibus, Kraków 1528. Te problemata pierwszy u nas tłumaczył Andrzej Glaber i wydał 1535 roku. Po swojemu przerażając traktat Arystotelesa de generatione zabawne niekiedy mieści tu historye, np. „Czemu u niewiast dłuższe włosy rosną niżeli u Otroków?“ albo „Przecz niewiastom broda nie obrasta?“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.