otrupienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ognian (?) 25 ♦ogniarz 25 ognica (duch) 25 ♦ognice („słoneczne”) 25 ognić się 59 ogniojaw 25, 26 ♦ogwiaździć 59 okropnica 26, 75 ♦okwity 49, 73 ♦olatarnić 59 omiesięczniać omylny 49 ♦oparniać 59 opiekalny 50 opierścieniać 59 ♦opioruniony 59 orężnik 26, 72 organek 26 osrebrzyna 26 ♦ostrzegalny 50 oszołomny 50 oświata 26, 72 oświecenie 26, 72 otrupienie 26 owidniający 59 owocny — p. złoto-owocny pajęczynny 50 palmica 26, 27 pamiętnik 27, 73 pamiętny (z dopełń.) 50, 72...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boleski, Andrzej 1951. Spośród słownictwa „Króla-Ducha”, Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.