otruwać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mienił dygitalinę, ale nad tę nazwę nic więcej. A mnie trzeba wiedzieć: 1) w jakiej formie (płynnej czy stałej) trucizna ta istnieć może, bo ma ukazać się w ręku naprzód trucicielki, a potem tych, którzy ją w rękach jej znajdują; 2) jakie są symptomaty, które sprowadza, i aby te symptomaty nie były przeciwnymi estetyce, gdyż osoba truta zajmuje sobą sceny i cierpiąc powinna pozostać piękną; 3) jakim sposobem biegły lekarz może rozpoznać, że pacjentka jego jest otruwaną i tą właśnie trucizną; 4) nazwa i sposób zadawania trucizny, przez dni kilka, w dozach, które by stopniowały cierpienia nie odbierając jednak energii o tyle, aby dla dotkniętej cierpieniem istniała możność odegrania sceny wielkiej, napełnionej rozpaczą, a zakończonej bohaterskim aktem woli i serca wzbijających się nad wszystkie brudy świata i ze śmiertelną raną wznoszących się jednak w idealną sferę uczuć najwyższych. Ogromnie Pana przepra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.