otulinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) otrzęść zob. otrząść otrzoskać 101 otrzymać 130 otucha 51 otuczyć 82, 83 otulać 32 otulić 32 otulina 32 otulinowy 32 otulisko 32 otułek 32 otułkowaty 32 otumanić 111 otumanieć 114 otuszyć 51 otwardnąć 122,123,150 otwardnieć 12,122,150 otwardzić 117 otwierdzić 99, 112, 150 otyczyć 104 otyć 43, 150 otykać 31 otynkować, otrynkować 96, 101 otytulować 101 ouzdać 99 owałaszyć 112 owariować 56, 57 owarować 25 owartościować 98, 106 owarzyć 63, 151 owdowić 109, 112 owdowieć 14, 16, 94, 95, 112, 113, 114, 147 owędzić 41 owiać 38, 69 [owiązać] 34 [owiązek] 34 owić 36 owidnić 119, 150 owidzieć 131 owieńczyć 105, 150 [owiercić] 41 owiertki 41 owiesić 77 owieszać 77 owieścić 52 owiewać 63, 69 owiędnąć 63, 64, 151 owijać 10,11 [owilczyć] 104 owilgnąć 63 owinąć 36, 146 owinie 110, 146 owionąć 46 owiośnić się 112 owisnąć 59 owładnąć 51,149 [owłosić] 104 owłosienie 104 owolnić 118 owolnienie 118 owołać 75, 91, 92 owoszczyć 101 [owronić] 104 owroża zob. obroża...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.