otwarty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wypadki polityczne sprawiły, że przed Sejmem i narodem wyłoniła się konieczność stworzenia w Sejmie polskiej większości i opartego na niej rządu. Głównym powodem było postępowanie Niemców, Ukraińców, Żydów i Białorusinów, czyli tak zwanych mniejszości narodowych, które weszły do Sejmu w wielkiej liczbie i rozpoczęły coraz otwartszą robotę przeciwpaństwową, zmierzającą do uniemożliwienia chłopom polskim osiedlenia się na niezmiernie urodzajnych ziemiach w dzielnicach kresowych, ziemiach będących własnością polską, robotę zmierzającą ponadto do oderwania tych ziem od państwa polskiego. Ponieważ wewnątrz państwa ziemi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.