overlord

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opisane wyżej sadystyczne bójki samców, prowadzące do śmierci samicy, należą do zjawisk rzadkich i należy przypuszczać, że są one związane ze starzeniem się overlorda, jego chorobą lub innym objawem osłabienia jego aktywności życiowej. Samo istnienie overlorda jest z pewnością biologicznie korzystne, gdyż służy sprawie zdrowej dziedziczności. Obok tego możliwe są różnego rodzaju wynaturzenia, do których należą w pierwszym rzędzie przypadki dominowania samicy. Charakterystyczne jest jednak, że w okresie rui, gdy samica...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dembowski, Jan 1951. Psychologia małp, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.