owalnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niu planów rozbudowy osiedli, mających historyczne założenie planów (okolnice, owalnice, układy osiowe i geometryczne), przy czym jako wskazanie należy wysunąć postulat, aby część osiedla, tworząca charakterystyczny zespół, nie została w swej istocie naruszona przez projekt gruntownej przebudowy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.