owocześnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) narodu? Odpowiedź na tę zagadkę znaleźć można tylko w tem, co tu właśnie będziemy się starali przeprowadzić i udowodnić, mianowicie, że tragedja Hamleta jest nietylko tragedją myśli metafizycznej, tragedją poruszającą najbardziej podstawowe wartości bytu ludzkiego, tragedją bojownika najwyższych wymogów moralnych, tragedją przez największego pisarza ludzkości napisaną dla ogółu ludzkości, ale, że jest równocześnie (horribile dictu) dramatem skroś politycznym, owocześnie, aktualnie i tendencyjnie politycznym, napisanym przez nacjonalistę, imperjalistę i monarchistę Szekspira, (indignationem teneatis amici!) przypadkowo najgenjalszego ze swej plejady. Jest to,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.