oznakowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudności nocnej nawigacji w wąskich przejściach rozwiązuje dobre oznakowanie drogi wodnej światłami nawigacyjnymi, ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo wraków pływających, gór lodowych i złych warunków widoczności. Szczególnie mgła na gęsto uczęszczanych szlakach jest częstym powodem zderzeń, lub zmusza okręt do kotwiczenia. Dla radaru nie ma złych warunków widoczności i oko radaru...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.