pół-łzawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest sztywny, skrępowany i nie może współzawodniczyć z Osterwą, z jego wyrobieniem scenicznym, spokojem i swobodą, które Osterwie w scenach życia codziennego dają możność rozwinięcia wdzięku, lekkości i mnóstwa odcieni, grę olbrzymio wzbogacających. Ale w trzecim akcie dublerowi pomagają warunki fizyczne, głos mocny i szlachetny w brzmieniu, który „nic wnosi do scen patetycznych tej nuty pół-łzawej, pół-przekornej, jaka stale towarzyszy głosowi p. Osterwy i grę jego obniża”. W scenie ideowego starcia z Oficerem Szpakiewicz góruje nad Osterwą, bo góruje nad Oficerem siłą charakteru i wewnętrznym przekonaniem. Scenę tę Osterwa „rozluźnił...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczublewski, Józef 1965. Pierwsza reduta Osterwy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.