pół-sens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) będąc „poza”, jednak ma dobrą wolę. Za św. Pawłem powtarza Kościół nieustannie: „świat jest wasz, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga” (por. 1 Kor 3,2223). Akceptacja tylko pół-prawdy tego wyrażenia, tj. świat jest wasz, zaprowadzi do pół-sensu, czyli bezsensu. Akceptacja dwu członów krańcowych, tj. świata i Boga z pominięciem Chrystusa, również wiedzie do deformacji sensu. Jakaś kosmologia i jakaś teologia nie daje dostępu do rzeczywistości. Może należeć do tego samego porządku co ideologie karmiące się hipotezami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.