pół-społeczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Pół-państwowe biura pośrednictwa pracy. — Drugą grupą biur pracy w Stanach Zjednoczonych, którą zamierzamy rozpatrzyć, jest grupa pół-społecznych biur, jak naprzykład Towarzystwa Dobroczynne, które w zakres swych czynności wprowadziły wyszukiwanie pracy. Organizacje w rodzaju Y. M. C. A., Y. W. C. A., The Knights of Columbus i inne dokonały wiele w tym kierunku. Usługi ich są bezpłatne lub najwyżej za zwrotem kosztów rzeczywistych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.