półarchaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast częste są w gwarach na wschód od Moskwy formy z i', d' na miejscu dawnych k, g (nom. plur pymu, nodu; muce Ab Kuce Ab, deudu, muno, Cepdeił, ta peme itd.; por. mapę 58). Formy tego typu skupiają się przede wszystkim na samym północnym zachodzie i w zakątku południowo-zachodnim, poza tym rozproszone są po całym obszarze Atlasu. Wobec tego w formach typu meneą trzeba widzieć półarchaizm (przesunięcie, zapewne późne, prasł Jć2 ku przodowi, ale brak afrykatyzacji, która tu najprawdopodobniej nigdy nie zaszła)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stieber, Zdzisław 1974. Świat językowy Słowian, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.